تعرفه رتبه بندي حاميان دومين كنفرانس ملي رويه هاي بتني

 

طبقه بندی حاميان:

         

  حامی بتن                       با مبلغ حمايت مالی 000 000 250 ريال

         

  حامی الماس                  با مبلغ حمايت مالی 000 000 200 ريال

         

  حامی طلايي                  با مبلغ حمايت مالی 000 000 150  ريال

         

  حامی نقره ای                با مبلغ حمايت مالی 000 000 100   ريال

         

  حامی برنزی                  با مبلغ حمايت مالی 000 000 50   ريال

         
             

رديف

شرح و نحوه توزيع خدمات قابل ارائه به
دومن كنفرانس ملي رويه هاي بتني

بتن

الماس

طلايي

نقره ای

برنزی

1

ثبت نام رايگان نمايندگان سازمان / شرکت حامی برای شرکت در كنفرانس

10

7

5

3

2

2

استفاده از فضای نمايشگاهی درجه 1 (حداکثر متر مربع)

16

12

ـ

ـ

ـ

3

استفاده از فضای نمايشگاهی درجه 2 (حداکثر متر مربع)

ـ

-

12

9

ـ

4

درج لوگوی سازمان / شرکت حامی در پوستر اصلی كنفرانس

*

*

*

*

*

5

درج لوگوی سازمان / شرکت حامی در مجوعه مقالات کليدی كنفرانس

*

*

*

*

*

6

درج لوگوی سازمان / شرکت حامی در تبليغات محيطی كنفرانس

*

*

*

*

*

7

اهدای لوح تقدير از سوی برگزار کنندگان به سازمان / شرکت حامی

*

*

*

*

*

8

تجليل از سازمان / شرکت حامی در مراسم اختتاميه

*

*

*

ـ

ـ

9

درج لوگوی سازمان / شرکت حامی در سايت كنفرانس و انجمن بتن ايران

*

*

*

*

*

10

قرار گرفتن کاتالوگ و هديه تبليغاتی سازمان / شرکت حامی در پکيج اصلی كنفرانس

*

*

ـ

ـ

ـ

11

قرار گرفتن استند تبليغاتی سازمان / شرکت حامی در سالن اصلی برگزاری

*

ـ

ـ

ـ

ـ

12

درج و نمايش لوگوی سازمان / شرکت حامی بر روی  خوش آمد گويي پيشانی سن و پرده سالن

*

*

ـ

ـ

ـ

13

اعطای تنديس ويژه به سازمان / شرکت حامی كنفرانس

*

*

*

ـ

ـ

 

شماره حساب : 2173649003006 نزد بانك ملي شعبه آرش مهر

بنام مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

محل برگزاري همايش و نمايشگاه: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي (تاريخ: 6 و 7 ارديبهشت سال 1396 )

هماهنگي: بريجاني 09123881563

 

نمايشگاه

( 6 و 7 ارديبهشت 1396)

 

  1. بهاي هر متر مربع 3/500/000 ريال غرفه (سيصد و پنجاه هزارتومان ) مي باشد.
  2.  

18 متر به بالا

18متري

16 متري

12 متري

..........

/63/000/000

/56/000/000 ريال

ريال /42/000/000

 

 

 

 

 

قرارگيري در بهترين محل هاي بازديد

امكان قراردادن استند و المانهاي نمايشگاهي خارج از غرفه

امكان استفاده تبليغات محيطي در محل برگزاري كنفرانس

امكانات نورپردازي و الكترونيكي

ميز و صندلي به مقدار كافي

* محل نمايشگاه: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 

 

(لطفا" اين قسمت را به نشاني انجمن ارسال نموده و يا فاكس نمائيد)

فرم ثبت نام

اينجانب                                                         نماينده شركت

 

متقاضي                     مترمربع غرفه از نمايشگاه تخصصي دومين كنفرانس ملي رويه هاي بتني هستم .

شماره حساب جاري :  7333781818بانك ملت بنام  انجمن بتن ايران

شماره شبا انجمن بتن ايران : IR370120000000007333781818 بانك ملت

 شماره كارت انجمن بتن ايران: 6104337941417758

 

  بريجاني                09123881563   تلفن: 8-88230585       فاكس: 88270059