كارگاه هاي تخصصي دومين كنفرانس ملي رويه هاي بتني مورخ 6 و 7 ارديبهشت سال 1396

 

1- روش هاي اجرا و پشتيباني بر پايه تجربيات پروژه هاي ساخت در كشور آلمان با همكاري شركت ويرتگن قشم

 

2- ارائه گزارش پروژه موفق رويه بتني (طرح، اجرا و كنترل كيفيت) - طرح بهسازي باند 29 راست فرودگاه مهرآباد، با همكاري شركت خانه گستر گيل

 

3- نقش و كاربرد سيمان هاي آميخته در رويه هاي بتني، با همكاري شركت سيمان كردستان

 

4- نكات و ملاحظات طراحي و اجراي رويه هاي بتن غلتكي و معرفي مكمل تراكم و رنگين كردن رويه ها، با همكاري شركت زرين كوه

 

5- طرح، توليد، اجرا و كنترل كيفيت مخلوط رويه هاي بتني، با همكاري شركت شيمي ساختمان